alarm lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alarm lamp

  * kỹ thuật

  đèn báo

  đèn tín hiệu

  toán & tin:

  đèn báo động

  đèn thông báo