alarm indication signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm indication signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm indication signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm indication signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm indication signal

    * kỹ thuật

    tín hiệu báo động