alarm module nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm module nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm module giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm module.

Từ điển Anh Việt

  • alarm module

    (Tech) tổ kiện báo động