alarm indication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm indication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm indication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm indication.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm indication

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự chỉ dẫn báo hiệu