alarm devise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm devise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm devise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm devise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm devise

    * kỹ thuật

    hệ thống báo động