alarm control unit (acu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm control unit (acu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm control unit (acu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm control unit (acu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm control unit (acu)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khối điều khiển cảnh báo