alarm horn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm horn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm horn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm horn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm horn

    * kỹ thuật

    ô tô:

    còi tín hiệu (ô tô)