alarm station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm station

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm phát hiệu báo động