nam y tá trong Tiếng Anh là gì?

nam y tá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam y tá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam y tá

    male nurse