nam cali trong Tiếng Anh là gì?

nam cali trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam cali sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Nam Cali

    Southern California