lạc quan tếu trong Tiếng Anh là gì?

lạc quan tếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc quan tếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc quan tếu

    unfounded optimism

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạc quan tếu

    unfounded optimism