lạc quan chủ nghĩa trong Tiếng Anh là gì?

lạc quan chủ nghĩa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc quan chủ nghĩa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc quan chủ nghĩa

    * ttừ

    optimistic