lạc điệu trong Tiếng Anh là gì?

lạc điệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc điệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lạc điệu

  out of tune

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lạc điệu

  * adj

  out of tune

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lạc điệu

  out of tune