lạc đường trong Tiếng Anh là gì?

lạc đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lạc đường

  to lose one's way; to get lost

  tôi lạc đường về nhà i got lost on the way back home

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lạc đường

  Lose one's way, go astray

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lạc đường

  to lose one’s way, be lost, go astray