lạc lõng trong Tiếng Anh là gì?

lạc lõng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc lõng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lạc lõng

  to be like a fish out of water

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lạc lõng

  * adj

  stray, lost

  cô ta có vẻ lạc lõng: She seems lost

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lạc lõng

  lost