lạc đề trong Tiếng Anh là gì?

lạc đề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc đề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lạc đề

  to stray/wander from the subject; to digress (from the subject)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lạc đề

  * verb

  to digress from a subject

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lạc đề

  digression; to digress from a subject