works regulations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

works regulations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm works regulations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của works regulations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • works regulations

    * kinh tế

    nội quy công xưởng, nhà máy