works canteen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

works canteen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm works canteen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của works canteen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • works canteen

  * kinh tế

  căn-tin

  căn-tin ở nhà máy

  nhà ăn tập thể

  nhà ăn tập thể của nhà máy