works cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

works cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm works cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của works cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • works cost

    * kinh tế

    giá xuất xưởng