worksheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worksheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worksheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worksheet.

Từ điển Anh Việt

 • worksheet

  * danh từ

  giấy chấm công

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • worksheet

  * kỹ thuật

  bảng tính

  toán & tin:

  bảng công tác

  phiếu công tác

  xây dựng:

  tờ làm việc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • worksheet

  a sheet of paper with multiple columns; used by an accountant to assemble figures for financial statements

  a piece of paper recording work planned or done on a project