workstation independent segment storage (wiss) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workstation independent segment storage (wiss) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workstation independent segment storage (wiss) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workstation independent segment storage (wiss).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workstation independent segment storage (wiss)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trạm làm việc có vùng lưu trữ