works manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

works manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm works manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của works manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • works manager

  * kinh tế

  giám đốc nhà máy

  giám đốc xưởng, nhà máy

  quản đốc công xưởng

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  giám đốc nhà máy