word size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • word size

  * kỹ thuật

  độ dài từ

  toán & tin:

  kích thước từ

  kích thước từ, cỡ từ