word ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • word ring

  * kỹ thuật

  độ dài từ

  toán & tin:

  vành từ

  vành tự do