word plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • word plane

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt phẳng từ