word salad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word salad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word salad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word salad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • word salad

    jumble of incoherent speech as sometimes heard in schizophrenia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).