word length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • word length

  * kỹ thuật

  độ dài từ

  toán & tin:

  độ dài chuỗi ký tự

  kích thước từ

  phương sai trong nhóm