word separator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word separator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word separator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word separator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • word separator

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dấu tách từ