wood vinegar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood vinegar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood vinegar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood vinegar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wood vinegar

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  giấm gỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wood vinegar

  Similar:

  pyroligneous acid: a red-brown liquid formed in distillation of wood which contains acetic acid, methanol, acetone, wood oils, and tars