with (e) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

with (e) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm with (e) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của with (e).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • with (e)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vách ngăn trong mương khói