withheld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withheld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withheld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withheld.

Từ điển Anh Việt

 • withheld

  /wi 'hould/

  * ngoại động từ withheld

  từ chối không làm; từ chối không cho

  to withhold a document: từ chối không cho một tài liệu

  to withhold one's help from someone: từ chối không giúp đỡ ai

  to withhold one's hand: không chịu ra tay (làm việc gì)

  giấu

  to withhold the truth from a friend: giấu sự thật với người bạn

  ngăn cn, giữ lại

  to withhold someone from drinking: ngăn ai không cho uống rượu

  (pháp lý) chiếm giữ

  to withhold property: chiếm giữ tài sn