withstool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withstool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withstool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withstool.

Từ điển Anh Việt

 • withstool

  /wi 'st nd/

  * động từ withstood

  chống lại, chống cự; chịu đựng

  to withstand a siege: chống lại một cuộc bao vây

  to withstand hard wear: chịu được mòn