wither nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wither nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wither giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wither.

Từ điển Anh Việt

 • wither

  /'wi /

  * ngoại động từ

  làm héo, làm tàn úa; làm teo

  a withered arm: cánh tay bị teo

  làm khô héo, làm cho héo hắt đi

  grief has withered his heart: những nỗi sầu muộn làm khô héo tâm can anh ta

  làm cho bối rối

  to wither someone with a look: nhìn ai làm cho người ta bối rối

  * nội động từ

  héo, tàn, úa (cây cối, hoa)

  héo mòn, tiều tuỵ (người); tàn tạ (sắc đẹp); tiêu tan (hy vọng...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wither

  * kinh tế

  làm héo

  tàn úa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wither

  Similar:

  shrivel: wither, as with a loss of moisture

  The fruit dried and shriveled

  Synonyms: shrivel up, shrink

  fade: lose freshness, vigor, or vitality

  Her bloom was fading