witherspoon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witherspoon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witherspoon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witherspoon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • witherspoon

    American Revolutionary leader and educator (born in Scotland) who signed of the Declaration of Independence and was president of the college that became Princeton University (1723-1794)

    Synonyms: John Witherspoon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).