withershins nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withershins nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withershins giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withershins.

Từ điển Anh Việt

  • withershins

    /'wi inz/

    * phó từ

    (Ê-cốt) ngược chiềm kim đồng hồ