without doubt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without doubt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without doubt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without doubt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • without doubt

    Similar:

    to be sure: admittedly

    to be sure, he is no Einstein

    Synonyms: no doubt

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).