wedge separator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge separator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge separator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge separator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge separator

    * kỹ thuật

    điện:

    móc tách cáp