wedge bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wedge bolt

  * kỹ thuật

  bulông định vị

  chốt xiết

  hóa học & vật liệu:

  khóa xiết

  cơ khí & công trình:

  nêm có ren