wedge angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wedge angle

  * kỹ thuật

  góc chêm

  góc mài sắc

  điện lạnh:

  góc nêm