wedge clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wedge clamp

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  kẹp kiểu nêm

  cơ khí & công trình:

  nêm kẹp