wedge end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge end

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đầu mũi búa hình nêm