wear resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wear resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wear resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wear resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wear resistance

  * kỹ thuật

  sức chịu mòn

  sức chống mài mòn

  sức chống mòn

  tính chịu mài mòn

  xây dựng:

  độ chịu mòn

  tính chịu mòn

  giao thông & vận tải:

  khả năng chống mòn

  dệt may:

  sự chống mài mòn

  ô tô:

  tính chống mòn