tin ash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tin ash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tin ash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tin ash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tin ash

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tro thiếc