tinty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinty.

Từ điển Anh Việt

  • tinty

    /'tinti/

    * tính từ

    loè loẹt, sặc sỡ