tinge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinge.

Từ điển Anh Việt

 • tinge

  /tindʤ/

  * danh từ

  màu nhẹ

  a tinge of blue: màu xanh nhẹ

  vẻ, nét thoáng

  a tinge of affectation: vẻ hơi điệu bộ, vẻ hơi màu mè

  * ngoại động từ

  nhuốm màu, pha màu

  có vẻ, đượm vẻ

  his admiration was tinged with envy: sự khâm phục của nó đượm vẻ ghen tị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tinge

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  màu nhẹ

  sắc nhẹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tinge

  affect as in thought or feeling

  My personal feelings color my judgment in this case

  The sadness tinged his life

  Synonyms: color, colour, distort

  Similar:

  touch: a slight but appreciable amount

  this dish could use a touch of garlic

  Synonyms: hint, mite, pinch, jot, speck, soupcon

  undertone: a pale or subdued color

  tint: color lightly

  her greying hair was tinged blond

  the leaves were tinged red in November

  Synonyms: tinct, touch