hint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hint.

Từ điển Anh Việt

 • hint

  /hint/

  * danh từ

  lời gợi ý; lời nói bóng gió, lời nói ám chỉ

  to drop (give) a hint: gợi ý, nói bóng gió

  a broad hint: lời ám chi khá lộ liễu

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chút xíu, tí ti, dấu vết

  not the slightest hint of...: không có một chút nào..., không có mảy may một dấu vết nào...

  * ngoại động từ

  gợi ý nhẹ nhàng; nói bóng nói gió, nói ám chỉ

  * nội động từ (+ at)

  gợi ý nhẹ nhàng, nói bóng gió, nói ám chỉ (đến cái gì)

 • hint

  lời gợi ý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hint

  * kỹ thuật

  gợi ý

Từ điển Anh Anh - Wordnet