hintingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hintingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hintingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hintingly.

Từ điển Anh Việt

  • hintingly

    /'hintiɳli/

    * phó từ

    để gợi ý; có ý ám chỉ, có ý bóng gió