tin-pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tin-pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tin-pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tin-pan.

Từ điển Anh Việt

  • tin-pan

    * tính từ

    loảng xoảng; điếc tai