tin-pan alley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tin-pan alley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tin-pan alley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tin-pan alley.

Từ điển Anh Việt

  • tin-pan alley

    * danh từ

    những người sáng tác, biểu diễn và xuất bản âm nhạc dân gian và cách sống của họ