tinter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinter.

Từ điển Anh Việt

 • tinter

  * danh từ

  người tô màu

  thợ nhuộm

  kính màu trong đèn chiếu

  (thông tục) phim màu (điện ảnh)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tinter

  * kỹ thuật

  chất nhuộm màu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tinter

  a hairdresser who tints hair